NEMUSÍTE

 • cestovať ku praktickému lekárovi pre výmenný lístok
 • sedieť v čakárni u praktického lekára
 • čakať dlho na termín konzultácie
 • cestovať ku špecialistovi pre radu
 • sedieť v čakárni u špecialistu
 • manipulovať so správami alebo hotovosťou

DOSTANETE

 • názor ortopéda k vašim obtiažam
 • zhodnotenie preposlaných záverov vyšetrení
 • rada ortopéda na prvé liečebné kroky
 • zváženie nutnosti operačného riešenia
 • doporučenie lekára na další potrebný postup

využitie služby MR ( magnetická rezonancia ) online cez vyšetrenie.online

PRIEBEH

 • podrobne vyplniť formulár dotazníka
 • preposlať výsledky, popis absolvovaných vyšetrení
 • uhradiť online poplatok 20 EUR ( lekári bezplatne )
 • dostanete na e-mail odpoveď

NEMUSÍTE

 • cestovať ku praktickému lekárovi pre výmenný lístok
 • sedieť v čakárni u praktického lekára
 • čakať dlho na termín vyšetrenia u špecialistu
 • cestovať ku špecialistovi pre žiadanku na vyšetrenie MRI
 • sedieť v čakárni u špecialistu
 • manipulovať so správami alebo hotovosťou
 • cestovať do nemocnice pre popis MRI vyšetrenia
 • čakať na ďalší termín kontroly s popisom MR
 • cestovať späť ku špecialistovi na kontrolu s popisom MR
 • sedieť v čakárni u špecialistu
 • manipulovať so správami alebo hotovosťou

DOSTANETE

 • termín vyšetrenia na MR ( magnetickej rezonancii ) na druhý pracovný deň
 • presne načasovaný termín vyšetrenia bez čakania
 • vyšetrenie v sterilnom prostredí MR v bezinfekčnej nemocnici
 • elektronicky na e-mail domov popis vyšetrenia
 • zhodnotenie vášho popisu ortopedom cez konzultacia.online

PRIEBEH

 • podrobne vyplniť formulár dotazníka
 • uhradiť online poplatok 125 EUR ( partnerské zariadenia 95 EUR )
 • navštívite neinfekčnú špecializovanú nemocnicu na ortopédiu
 • absolvujete vyšetrenie v presnom termíne
 • vyšetrenie prebieha v dezinfikovanom MR prístroji za epidemiologických pravidiel
 • dostanete na mieste CD so snímkami z vyšetrenia len na Vašu výslovnú žiadosť
 • dostanete elektronickou formou na Váš e-mail popis vyšetrenia
 • prihlasite sa cez konzultacia.online na konzultaciu
 • pre bezplatnú konzultáciu postupuje podľa inštrukcii zaslaných s popisom MR
 • dostanete na e-mail odpoved